Αρχείο ετικέτας Ορμή

Αρχή Διατήρησης της Ορμής in action!!!

Στο παρακάτω βίντεο των Myhtbusters μπορείτε να δείτε την αρχή διατήρησης της ορμής σε πραγματικές συνθήκες.

Το πείραμα ειναι απλό. Ενα αυτοκίνητο εφοδιασμένο με ένα κανόνι το οποίο κινείται με ταχύτητα 60 mph εκτοξεύει ένα βλήμα με ταχύτητα 60 mph προς την αντίθετη κατέυθυνση από την οποία κινείται.

Για εναν παρατηρητη ο οποιος βρίσκεται εκτός του συστήματος αυτοκίνητο – κανόνι βλέπει το βλημα κατά την εκτόξευση να παραμένει ακίνητο (όπως φαίνεται στο βίντεο). Για εναν παρατηρητή πάνω στο σύστημα αυτοκίνητο – κανόνι το βλήμα εκτοξεύεται με ταχύτητα 60 mph με κατεύθυνση αντίθετη της κινησης.

Η ορμή του συστήματος διατηρείται και στα δυο συστήματα αναφοράς αλλα με διαφορετικά οπτικά αποτελέσματα για κάθε παρατηρητή.